Hietaman kyläkirje 2017

Ohessa Hietaman kyläkirje 2016, jossa tietoa kylän, kylätoimikunnan ja nuorisoseuran toiminnasta.

KYLÄKIRJE 2017