Hietaman kylätoimikunta

Hietaman kylätoimikunnan keskeinen tehtävä on toimia kyläyhteisön kehittäjänä. Kylätoimikunta toimii linkkinä Äänekosken kaupungin luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin tekemällä kylän kehittämistä koskevia aloitteita, esityksiä ja kannanottoja.

Hietaman kylätoimikunta perustettiin vuonna 1986. Kylätoimikunta on järjestänyt kylällä monenlaisia tapahtumia, retkiä, kilpailuja ja tiedotustilaisuuksia kuluneiden liki 40 vuoden aikana. Kylätoimikunta on ollut tänä aikana mukana useissa hankkeissa muiden kylän yhdistysten kanssa mm. pururadan, uimarannan ja liikuntapuiston kunnostuksessa. Kylätoimikunta on tehnyt esityksiä ja anomuksia mm. pururadan valaistuksesta, 13-tien katuvaloista, kevyen liikenteen väylästä, kaavoitusasioista, tieasioista, tiekylteistä, laajakaistasta ja lasten leikkivälineistä jotka kaikki on saatu toteutettua. Kylätoimikunnan talkootyönä pystytettiin laavu koulun ja nuorisoseuran talon väliseen metsikköön.

Vuonna 2019 rakennetulla laavulla on ollut paljon käyttöä. Laavun vieressä on myös kaupungin pystyttämät kuntolaitteet ja pururata/hiihtolatu. Kylätoimikunta huolehtii laavun siisteydestä ja polttopuiden riittävyydestä.

Hietaman muinaispolku

Tiesitkö, että Hietama oli kivikauden metropoli? 

Esimerkiksi Tervavuoressa on ollut asutusta jo 10 000 vuotta sitten. Hietamalla asui useita perheitä esim. Möttölänharjulla nykyisen Hietaman kirkon kohdalla, Kantoniemessä Naarajärven rannalla ja Tervavuoren kupeessa. Asuinpaikoilta on tehty useita kivikautisia löydöksiä. Muinaisille asuinpaikoille on kartoitettu kävelyreitti, joka koostuu kahdesta osasta: Tervavuoren reitti ja Vätälän reitti. Reiteille pystytetään infokyltit, joissa kerrotaan alueen historiasta. Reitti valmistuu alkukesään mennessä. Reitit toteuttaa Hietaman kylätoimikunta. Historian asiantuntemuksesta vastaa Timo Enäkoski ja kylttien visuaalisesta ilmeestä Nina Pirttiniemi. Tervetuloa Hietaman kivikaudelle!

Tulkaa mukaan kylätoimikunnan toimintaan. Ottakaa yhteyttä ja esittäkää toivomuksia kylän kehittämiseksi tai yhteisiksi tapahtumiksi.

puheenjohtaja: Erkki Pönkänen p. 040 504 7057 erkki.ponkanen@pp.inet.fi