HIETAMAN TURVALLISUUSKYSELY

Vastaa kyselyyn

Vastaa kyselyyn 19.9.2021 mennessä

Hei Hietaman kyläläiset ja vapaa-ajan asukkaat!   

Tällä kyselyllä kartoitetaan ajatuksianne Hietaman turvallisuudesta ja turvallisuusasioiden kehittämisestä. Saatuja vastauksia hyödynnetään turvallisuussuunnitelman laatimisessa ja siten kylän sekä sen toiminnan kehittämisessä. Suunnitelman avulla saadaan välitettyä tietoa kylän tilanteesta myös kuntaan ja pelastuslaitokselle.

Kaikkien kyläläisten, sekä vakituisten että vapaa-ajan asukkaiden, vastaukset ovat siis tärkeitä. Vastaamalla vaikutat oman kylän toimintaan ja tulevaisuuteen!

Kyselyssä annetut tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Yksittäiset vastaukset ovat vain Auttavat kylät -hankkeen henkilöstön nähtävissä. Vastauksia käsitellään nimettöminä.

Kysely toteutetaan Keski-Suomen Sydänpiirin ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Auttavat kylät -hankkeen (www.sydan.fi/keskisuomi/auttavatkylat) sekä Hietaman kylätoiminkunnan ja Nuorisoseuran yhteistyönä. Auttavat kylät -hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus EU:n maaseuturahastosta.

Kyselylinkki löytyy kylän internetsivuilta www.hietama.fi sekä Hietaman kylän ja Nuorisoseuran -Facebook sivuilta.

Vastaa kyselyyn tämän linkin kautta /

Vastaathan kyselyyn VIIMEISTÄÄN 19.9.2021 mennessä.

Lisätietoja antavat:

Auttavat kylät -hanke

Outi Raatikainen

p. 044 4914457

outi.raatikainen@sydan.fi

Saija Ylönen

p. 050 3504081

saija.ylonen@jamk.fi