Hietaman kyläkirje 2017

Ohessa Hietaman kyläkirje 2017, jossa tietoa kylän, kylätoimikunnan ja nuorisoseuran toiminnasta.

KYLÄKIRJE 2017