Hietaman kylätoimikunta

Hietaman kylätoimikunnan keskeinen tehtävä on toimia kyläyhteisön kehittäjänä. Kylätoimikunta toimii linkkinä Äänekosken kaupungin luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin tekemällä kylän kehittämistä koskevia aloitteita, esityksiä ja kannanottoja. Kylätoimikunnan jäsenet valitaan joka toinen vuosi kyläkokouksessa.

Hietaman kylätoimikunta perustettiin vuonna 1986. Kylätoimikunta on järjestänyt kylällä monenlaisia tapahtumia, retkiä, kilpailuja ja tiedotustilaisuuksia kuluneiden liki 40 vuoden aikana. Kylätoimikunta on ollut tänä aikana mukana useissa hankkeissa muiden kylän yhdistysten kanssa mm. pururadan, uimarannan ja liikuntapuiston kunnostuksessa.
Kylätoimikunta on tehnyt esityksiä ja anomuksia mm. pururadan valaistuksesta, 13-tien katuvaloista, kevyen liikenteen väylästä, kaavoitusasioista, tieasioista, tiekylteistä, laajakaistasta ja lasten leikkivälineistä jotka kaikki on saatu toteutettua. Kylätoimikunnan talkootyönä pystytettiin laavu koulun ja nuorisoseuran talon väliseen metsikköön.

Yhteystiedot

puheenjohtaja: Erkki Pönkänen p. 040 504 7057

Ottakaa yhteyttä ja esittäkää toivomuksia kylän kehittämiseksi tai yhteisiksi tapahtumiksi.