Kylämuseot

Hiljalan riihi

Hiljalan riihi on kylämuseo, joka sijaitsee Mäkikylällä Hiljalan tilan mailla. Riiheen on koottu maatalouskalustoa ja maaseutuun liittyvää esineistöä.

Hiljalan Eeva (1845-1926) oli kuuluisa lapsenpäästäjä Hietamalla. Hänen ”klinikkansa” oli useimmiten Suopellonmäen pihasauna, jonka oveen on kaiverrettu vuosiluku 1818. Sama rakennus siirrettiin 1900-luvun alussa Hiljalan torpan maille ja laitettiin riiheksi. Arviolta kolmestasadasta Eevan päästämästä vauvasta vain yhden tiedetään kuolleen.

Hietaman koulun museo

Hietaman koululla on koulumuseo, johon on kerätty vanhoja koulutarvikkeita ja -kalusteita pitkältä ajalta.